خدمات مشاوره و مهندسی

چرا انتخاب ما

این شرکت با تیمی از متخصصان پلیمر و صنعت نانو تکنولوژی آمادگی خود را در زمینه مشاوره فنی و مهندسی به شرح ذیل اعلام می دارد

مشاوره در مورد فرمولاسيون

مشاوره در مورد فرمولاسيون آميزه‌ها و قطعات پليمري، آنالیز و شناسایی کمی و کیفی

مشاوره علمی و فنی

مشاوره علمی و فنی در خصوص انواع پلیمرها ، افزودنی ها و مواد نانو

اصلاح خواص و جایگزینی

اصلاح خواص و جایگزینی با انواع مواد پلیمری و افزودنی های مناسب

شناسایی مواد

شناسایی مواد و مشاوره در زمينه بهبود کيفيت محصول

رفع مشکلات

رفع اشکالات موجود در خط تولید و فرآیندهای تولید

انجام تحقیقات و مشارکت

انجام تحقیقات و مشارکت در انجام پروژههای پژوهشی- صنعتی صنایع مختلف و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود فرایندها و رفع مشکلات صنایع پلیمری